Конвекторният радиатор е едно топло и рационално решение за да направите комфортно времето прекарано в отделно помещение или в целия дом. Независимо дали става дума за жилище или офис, изборът на отоплително тяло с електроенергия има някои значителни преимущества. Дано статията ни "Отопление на електричество – скритите предимства" да ви е била полезна, за да насочите вниманието си към конвекторния радиатор.


Конвектерен радиатор - мощност на конвекторен радиатор - El. otoplenie

Как работи естественият конвекторен радиатор


За да направим правилния избор на конвекторен радиатор, то трябва да се има предвид, как всъщност той работи. В основата на конвектора стои неговия нагревател. Той се грижи да затопля въздуха в близост до себе си. По този начин молекулите се разширяват, като избутват по-студения въздух под себе си, а затопления се издига нагоре. По този начин студения въздух се оказва в близост до  радиатора, като на свой ред се затопля. Тази естествена циркулация, постепенно затопля цялото помещение. На практика това е естествената конвекция, която стои в основата и на конвекторния радиатор, който поради това е наричан още и естествен конвекторен радиатор.

След като сте направили рационалния избор да се отоплявате с конвекторен радиатор, то следва да прецените, какъв точно модел да си вземете. Има няколко параметъра, които са важни при избора на конвекторен радиатор: мощност, вид на нагревателя, термостат, гаранционен срок. В тази статия ще се спрем основно на мощността.


Мощност на конвекторния радиатор


Основен параметър на всеки конвекторен радиатор е неговата мощност измерена във ватове (W). Много често самите производители посочват каква квадратура покрива конкретния модел. Но, това е твърде условно. Водещо при определяне на нужната мощност на конвекторния радиатор, а и на всяко друго отоплително тяло, е какво точно помещение ще отоплявате – с външна изолация или не, височина на тавана 2.50 или 2.75м., външни стени една или повече, тухла или панел, с един прозорци или с два, двоен съклопакет с К стъкла или троен и т.н. Това е материя изцяло в полето на инженерите по топлотехника, но с малко помощ човек и сам може да избере правилната мощност на своя нов конвекторен радиатор.

Първо трябва да знаете всеки един от горепосочените "или или" елементи, какво термично съпротивление има (R) или казано по друг начин колко топлина ще излита от там, не зависимо дали искате или не (топлинните загубите). Този параметър е общодостъпна информация, която всеки производител на дограма, тухли, изолация и т.н. дава. Има и една Наредба №7 на МРРБ, която може да разгледате ето тук. В нея са дадени, минималните параметри за новостроящите се сгради. Но сега се интересуваме как да изберем конвекторен радиатор, затова ето някои систематизирани дании и стъпки за това изчисление:


За да изчислите, колко мощен конвекторен радиатор ви трябва имате няколко стъпки:


1) изчислявате квадратурите на външните стени, стъклопакета, вътрешните стени, пода и тавана

2) вземате термичното съпротивление на всяка от изчислените преди това квадратури (тук ключът е в Наредба 7)

3) изчислявате разликата между вътрешната и външна температура на помещението (в най-лошия случай)

4) умножавате (1) х (2) х (3)

5) събирате всичко и получавате търсената мощност на конвекторния радиатор във ватове


Пример за изчисляване на мощността нужна за една стая


Искам да отоплявам с конвекторен радиатор стая с размери 4 м. на 5 м. и височина 2,5м. Жилището е ново строителство, едноетажно в рамките на града. Дограмата е нова, а двете външни стени, на една от които ще бъде поставен конвекторен радиатор, са с външна изолация.


1) Изчисляване на площ

Площ на външни стени – 17,85 кв.м. (имаме едн път 4х2.5 м. +((5х2,5 м.)-(3,1х1,5 м.))

Площ на вътрешни стени – 22,5 кв.м (имаме един път 4х2,5 м. +5х2,5 м.)

Площ на прозорци – 4,65 кв.м. ( 3,1х1,5 м.)

Площ таван – 20 кв.м.

Площ под – 20 кв.м.


2) Топлинни загуби

Наредба 7 на МРРБ съществено улеснява задачата ни, като не е нужно да сме инженери по топлотехника, за да сметнем мощността на търсения конвекторен радиатор. В наредбата още може да се открият и броя отопляеми дни през зимния сезон по градове, както и друга полезна информация за температурите. Връщаме се обратно към топлинните загуби и при избора на правилна мощност на конвекторен радиатор:

външни стени граничещи с въздух – 0,35 W/m2K

вътрешни стени граничещи с неотопляеми пространства 0,5 W/m2(когато разликата в среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 C⁰)

под – 0,4 W/m2K

таван, неотопляем покрив – 0,3 W/m2K


3) Изчислявате разликата между вътрешната и външна темепература

Ако желаната от нас температура на помещението е 20 C⁰ , а външната температура, която конвекторния радиатор ще бори, в най-лошия случай нека бъде -10 C⁰ , то тогава "Делата Т" ще е 20-(-10) = 30 C⁰ . За вътрешните стени, които обаче са към неотопляеми помещения с температура 0 градуса ще е 20-(0)= 20 C⁰ . При тавана се запазва стайната температура, на която ще настроите конвекторния радиатор - 20 C⁰ . А при пода, в случай че и вашите съседи на долния етаж не се отопляват сериозно, нека е около 13 градуса, то 20-13= 7 C⁰ 


4) Изчисляване на нужата мощност

Външни стени:         17,85 m2 х 0,35 W/m2.K    х 30'K = 187,9 W

Вътрешни стени:      22,5 m2   х 0,5 W/m2.K      х 20'K = 337 W

Прозорци:                 4,65 m2   х 1,1 W/m2.K      х 30'K = 153 W

Таван:                        20 m2      х 0,30 W/m2.K    х 20'K = 120 W

Под:                           20 m2      x 0,40 W/m2.K    х 30'K = 104 W


Обща мощност конвекторен радиатор: 902W

В случай, че една от стените е северна може да увеличите мощността на конвекторния радиатор с още 10%. В този случай изберете конвекторен радиатор с мощност над 1000W, но само ако сте сигурни в миналните температури на вън. Важно е при по-екстремни температурни разлики, като напримвер -20 C⁰  на вън, конвекторния радиатор да има нужната мощност в резерв. От друга страна за да работи икономично един конвекторен радиатор, то той трябва да има известно количество мощност в запас. Та сложете още 200 W отгоре и това е правилния избор на конвекторен радиатор.

Ако проверите точния вид на използваните материали (зидария, стъклопакет, топлоизолация) и сметнете загубите на топлина, ще си изберете правилния конвекторен радиатор, поне що се отнася до мощността. За останалите важни елементи при избора на конкретен модел конвекторен радиатор, може да видите в следващите публикации тук.