КАТЕГОРИИ
Your Cart
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта. 

Начини на доставка

1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която "Бонита Ефект" има договорни отношения, или чрез транспорт на "Бонита Ефект". При личен избор на куриерска фирма от Купувача, с която "Бонита Ефект" няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

3.Безплатна доставка над 800 лв до офис на Спиди (до адрес ако в населеното място няма офис на Спиди)

4.Безплатната доставка не важи за продукти в промоция.

5. Стоки, поръчани чрез онлайн магазина, се доставят от куриер или от служител на "Бонита Ефект" в срок от 2 до 5 работни дни в зависимост от наличността на поръчания продукт. За гр. Варна се изпълняват и бързи доставки 24-48 часа след потвърдена наличност.

6. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.

7. В случай на забавяне на доставката "Бонита Ефект" е длъжен да уведоми Купувача, независимо от причините на забавянето.

8. "Бонита Ефект" не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

9. Стоката се предава на Купувача/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че "Бонита Ефект" е изпълнил поръчката.

10. Купувачът/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер или лице, доставящо пратката.

11. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ Купувачът овластява куриера да предаде от негово име на "Бонита Ефект" сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

12. При невъзможност Купувача да бъде намерен на посочения адрес за доставка, не по вина на "Бонита Ефект", лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточняване на втори опит за доставка.

13. В случай, че Купувачът не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и "Бонита Ефект" се освобождава от задължение да достави поръчката.

14. В случай, че Купувачът откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка, я връща на "Бонита Ефект".

15. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от "Бонита Ефект" върху Купувача/ПОЛУЧАТЕЛЯ в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

Определения. Страни.

Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите може да бъде само физическо лице. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между „Бонита Ефект“ и клиенти – юридически лица.

 1. При продажба на стоки на Потребител, „Бонита Ефект“ действа като Търговец по смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, с всички произтичащи от това задължения.
 2. „Бонита Ефект“ отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на Потребителя по смисъла на Закона за защита на потребителите, за срок от 30 дни, считано от датата на закупуване на стоката, която липса се удостоверява с надлежен касов бон.
 3. Правото на рекламация на Потребителя включва:
  • Искане до „Бонита Ефект“ да ремонтира стоката, като я приведе в състояние с търговските изисквания;
  • Когато ремонт по предходния текст не е възможен, Потребителят отправя искане до „Бонита Ефект“ за замяна на стоката.
 4. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията, касов бон за стоката, предмет на рекламацията, от който касов бон да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката.
  • Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено и при непредоставяне от страна на Потребителя на стоката в нейната цялост.
 5. Правото на рекламация може да бъде упражнено в търговския обект на „Бонита Ефект“, от който е закупена стоката.
 6. След направена от Потребителя рекламацията (устно или писмено) в срока по т. 2 по-горе, „Бонита Ефект“ я вписва в регистър за рекламации и дава на Потребителя входящ номер. „Бонита Ефект“ си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация.
 7. След вписването „Бонита Ефект“ разполага с 30-дневен срок, в който да замени стоката с нова или да я ремонтирате за сметка на „Бонита Ефект“ ЕООД.
 8. Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 3 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:
  • да получи обратно сумата, заплатена за стоката;
  • на отбив от цената при избор на друга, по-скъпа стока.
 9. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друга, по-скъпа стока, когато „Бонита Ефект“ приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.
 10. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено от Потребителя и „Бонита Ефект“ не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на стоките в следствие на:
  • влизане в контакт с химикали, като: парфюм, лосион за тяло, кремове, лак за коса, перилни препарати, омекотители, разтвори на спиртна основа, избелващи, почистващи и др. препарати, които не са предназначени за работа със закупената стока;
  • механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване на стоката.
  • липса/загуба на основен елемент от стоката или механично прекъсване на спойка на елементи, което да доведе до невъзможност за отремонтиране на дефекта.
  • скъсване на мрежа в случаите на модел, изработен от такава.
 11. „Бонита Ефект“ приема да осъществи по своя преценка и ако е възможно замяна на стока с друга в рамките на един календарен месец от покупката, ако поради някаква причина се окаже, че избраният от Потребителя продукт не е подходящо избран. В този случай Потребителят не дължи никакви обяснения. Замяната се извършва във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната.

Повече подробности за доставката:

Поемаме гаранция за точният ден и час на доставка, както и за запазване на продуктите в цялостния си вид. Не поемаме отговорност за поръчки с неточен, непълен адрес или данни на получателя. Ако лицето - получател не е на посочения адрес, контактуваме с него на посочения от вас телефон и уточняваме доставката. Поръчка може да бъде отказана не по-късно от 24 часа преди заявения ден и час за доставка. Доставката на стока може да бъде направена през всеки ден от седмицата и по всяко време, без късните вечерни часове.